Orientering

Orientering er en sport som går ut på å navigere ved bruk av kart og kompass i terreng eller bylandskap, hvor målet er å finne poster plassert rundt i terrenget. Disse postene må besøkes i en spesiell rekkefølge, og man får ikke fulført løp før alle postene er markert. Man blir også målt på hvor hurtig man fullfører løpet.Orientering er en veldig utfordrende sport, både for sinn og kropp. Å navigere etter kart er en kunst i seg selg, og det å gjøre dette samtidig som man løper rundt i ukjent terreng kan være avskrekkende for mange. Likevel er dette noe mange gjør både her til lands og i utlandet. Militæret og andre lands militær konkurrerer i denne sporten, og alle land har sine mestre i sporten. Sporten er ikke bare til fots, og man finner orienteringsløp både med biler, båter og andre typer fremkomsmiddler. Orientering til fots er nok den desidert mest populære dog, og ingen andre typer orientering blir arrangert like ofte årlig som den originale, over 100 år gamle sporten.I 1961 ble IOF (International Orienteering Federation) stiftet og siden da har sporten vokst drastisk, og intensjonale konkurranser fikk fler deltagere. De første landene som var medlem av denne organisasjonen var Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Finland, Ungarn, Norge Sverige og Sveits.Det finnes flere større orienteringskonkurranser både internasjonalt og nasjonalt, de internasjonale er World Orienteering Championship, og European Orienteering Championship. Verdensmesterskapet har blitt holdt 3 ganger i Norge og gjennom historien har nordmenn vunnet flest ganger enn noen andre land.